AUDIT IT - Costuri optimizate. Productivitate sporită.

Home > Audit IT

general photo 11

RSD – Romsym Data S.R.L își propune să ofere clienților o experiență de business profitabilă, care pornește cu înțelegerea corectă a nevoilor acestora, în toată complexitatea lor. Pentru că oferim soluții complet personalizate și adaptate nevoilor identificate, este important să demarăm orice parteneriat evaluând întâi infrastructura IT, resursele și operațiunile specifice. Astfel ne putem asigura că livrăm cele mai relevante și eficiente soluții, care aduc valoare adaugată unei afaceri.

Alege serviciile noastre:

Audit tehnic pentru sistemele informatice

Specialiștii care realizează auditul urmăresc o serie de pași esențiali pentru identificarea breșelor de securitate, a vulnerabilităților și a gradului de performanță a sistemelor IT. În cadrul unui audit, sunt verificate toate stațiile de lucru, serverele și aplicațiile aferente, dar și rețelele de comunicații. Din punct de vedere al securității, este analizat modul în care circulă informațiile în interior și sunt identificate posibilele riscuri de acces neautorizat la rețea și la resursele acesteia, dar și de pierdere a datelor.

Audit al controalelor si procedurilor IT

Evaluăm riscurile aferente mediului IT din cadrul organizațiilor și realizăm audituri ale controalelor generale IT și ale politicilor și procedurilor implementate. Printre procedurile incluse in auditul nostru se numară: Politica de Securitate IT, Procedura de Administrare a Utilizatorilor, Procedura de Management al Schimbărilor, Procedura de Back-up, Procedura de Management al Incidentelor IT etc.

Teste de penetrare a sistemelor informatice

Realizăm audituri de securitate pentru aplicatii, baze de date, sisteme de operare și infrastructura IT precum și teste de penetrare externă și internă folosind metodologii și instrumente specializate. Toate testele se efectuează de către personal calificat prin folosirea unui laborator specializat.)

Audit IT al conformității sistemelor cu legislația contabilă și fiscală

Realizăm audituri ale sistemelor informatice folosite de către organizații care operează in orice tip de industrie pentru conformitatea cu standardele Republicii Moldova de contabilitate și fiscale. Ariile în care putem realiza aceste revizuiri includ: contabilitatea generală, managementul stocurilor, managementul mijloacelor fixe, tranzacțiile cu numerar, fiscalitate etc.

Audit intern IT

Asistăm organizațiile ce doresc externalizarea funcției de audit intern IT prin realizarea activităților specifice: evaluarea riscurilor IT, definirea planului de audit intern IT, evaluarea controalelor IT în zonele identificate ca având potențial de risc crescut etc.