Privacy Management

Pagina Principală > Privacy Management

A. AUDIT CONFORMITATE GDPR

general photo 15

Servicii de implementare GDPR 'la cheie' pentru IMM-uri și instituții publice

RSD – Romsym Data vă pune la dispoziție consultanța specializată – externalizată și soluții tehnice pentru alinierea la prevederile Regulament (UE) 2016/679 privind protecția datelor personale (GDPR);

  • Consultanță IT în procesul de conformare cu Noul Regulament privind protecția datelor personale (GDPR);
  • Identificarea în cadrul companiei dumneavoastră a categoriilor de date cu caracter personal vizate de GDPR;
  • Analiza fluxurilor de date personale existente în compania dumneavoastră;
  • Analiza legalității prelucrării datelor personale;
  • Alinierea tehnologiilor IT interne și online la noile prevederi legale;
  • Întocmirea și implementarea documentației relevante;
  • Actualizare contracte salariați, clienți, furnizori, colaboratori – în acord cu noul Regulament;
  • Întocmire Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal;
  • Întocmire Politică de securitate IT în cadrul companiei;
  • Întocmirea registrului activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal.

B. INSTRUMENTE DE CONFIDENTIALITATE ONLINE ȘI REGISTRE PROCESE

Politică de confidențialitate

Consultanță IT pentru definirea unei politici de confidențialitate completă, compatibilă cu GDPR, care prezintă toate informațiile relevante cu privire la procesarea și activitățile de stocare a datelor, descrierea drepturilor persoanelor vizate, prelucrarea cererilor de acces ale persoanelor vizate și utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing. Poate fi modificat sau adaptat pentru a ține cont de orice caracteristici speciale ale site-ului dvs. web.

Registre procese

Art. 30 GDPR introduce cerința păstrării unui registru de activități de procesare. Acest registru ajută companiile să țină evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal și poate ajuta la gestionarea fluxului de date și a ciclului de viață al datelor.

Compania RSD – Romsym Data vă oferă consultanță în gestionarea proceselor și elaborarea unei hărți centralizate de date cu caracter personal a proceselor de afaceri în care sunt implicate datele personale.

Crearea unui program de retenție persolizată

(Consultanță IT și implimentare Program pentru gestionarea eficientă a ciclului de viață al datelor cu caracter personal și stocarea acestora în conformitate cu prevederile GDPR)